Toetser en vergunningverlener Wet natuurbescherming

Standplaats:
Den Haag
Startdatum:
02.01.2019
Einddatum:
31.03.2019
Uren per week:
36

De Omgevingsdienst Haaglanden voert in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Vergunningverlening Wet Natuurbescherming (Wnb) uit. Voor de komende periode is er in het team Groen van de afdeling Toetsing en Vergunningverlening behoefte om menskracht extern in te huren voor het afhandelen van die aanvragen voor een ontheffingverlening soortenbescherming en vergunningen gebiedenbescherming. Voor de uitvoering van die werkzaamheden hebben we twee ervaren vergunningverleners Wnb nodig. Zie voor extra informatie www.odh.nl onder Vergunningverlening en Natuurbescherming.


De werkzaamheden zijn:
  • Het beoordelen van aanvragen en natuurtoetsen Wet Natuurbescherming (Wnb);
  • Het opstellen van ontheffingen Wnb voor de soortenbescherming en/of beheer en schadebestrijding;
  • Het opstellen van vergunningen Wnb voor de gebiedenbescherming (N2000 / PAS);
  • Je werkt met het zaaksysteem Squit XO waarin je het proces en de doorlooptijd bewaakt.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten