Informatie-analist

Standplaats:
Den Haag
Startdatum:
19.11.2018
Einddatum:
01.03.2019
Maximaal tarief:
€ 90.00
Uren per week:
24

De ODH is op zoek naar een ervaren informatie-analist (m/v) voor 24 uur per week gedurende 3 maanden . 

Informatievoorziening speelt in het werkveld van de ODH een belangrijke rol. Data is de grondstof voor het toezicht en steeds meer digitaal voorhanden. Daarnaast is de verzamelde data ook van essentieel belang voor de verantwoording van de organisatie en het verstrekken van informatie aan de burger. Toezicht wordt gebaseerd op wetten. Deze wetten zijn voortdurend aan verandering onderhevig en hebben daardoor impact op onze informatievoorziening. 

Daarnaast streven we naar plaats-, tijd- en device-onafhankelijk werken. Dit heeft gevolgen voor de eisen die we aan onze netwerken, voorzieningen en applicaties stellen.  Binnen de overheid wordt steeds meer gewerkt met shared serviceorganisaties en in diverse samenwerkingsverbanden, waardoor een keten ontstaat die deze voorzieningen levert en eisen stelt aan de uitgewisselde en uit te wisselen informatie


De komende jaren vernieuwt de ODH haar informatievoorziening. Dit heeft impact op de bedrijfsvoering -  en  informatieomgeving van de ODH. Daarnaast is een toekomstgerichte ondersteuning van het toezicht van groot belang waar zaak- en locatie informatie een cruciale rol spelen om dit informatie gedreven en risicogericht in te vullen. Bovendien heeft de ODH de ambitie om meer geo georiënteerd te gaan werken (in tegenstelling tot de huidige meet op adres-georiënteerde benadering).


Met het oog op de toekomstige vervanging van het zaak- en locatie-informatiesysteem, een cruciale kernapplicatie in het totale applicatielandschap, is de ODH gestart met een verkenning van de eisen en wensen waaraan een nieuwe oplossing moet voldoen. Inzicht in de te beheren en te gebruiken gegevens is daar een essentieel onderdeel in.

Wij zoeken een ervaren informatie-analist die het informatielandschap van de ODH in beeld te brengt c.q. omzet in een informatiemodel. De focus ligt daarbij op dat deel van het informatielandschap dat nodig is voor de uitvoering van de kerntaken van de ODH. Denk daarbij aan zaakinformatie. procesinformatie, locatie informatie en domein-specifieke informatie. De contouren van het ODH-informatiemodel zijn al in beeld, het is aan de data-analist om – daarbij geholpen door de informatie architect van de ODH – een verdieping
op die contouren aan te brengen.  Gedegen kennis van en ervaring met modelleren in een georiënteerde context zijn een must.

 
Resultaatgebieden:

 • het doorgronden van de contouren van het informatiemodel van de ODH;
 • het opstellen van het geo-georiënteerde informatiemodel van de ODH daar waar dat relevant is voor de verkenning naar een nieuwe zaak- en registratiesysteem
 • het in beeld brengen van de relaties/verbindingen/verbanden naar delen van het informatielandschap van de ODH die nog niet uitgewerkt zijn in het informatiemodel
 • het relateren van het informatiemodel aan de data zoals vastgelegd in de te vervangen applicaties (het zaaksysteem en het bodeminformatiesysteem)
 • het relateren van het informatiemodel aan de bestaande applicaties


  Functie-eisen
 • Je hebt een wo werk- en denk niveau en bij voorkeur een afgeronde bèta-, technische- of ICT-opleiding;
 • Je hebt 3 tot 5 jaar aantoonbare ervaring als data-analist in een geo-georiënteerde omgeving, ervaring bij regionale of locale overheid/uitvoeringsdienst is een pré
 • Je hebt ervaring met het opstellen van relationele (geo-georiënteerde) informatie modellen (ERD) in een architectuur-context;
 • Je hebt kennis van en ervaring met de referentiearchitecturen van de overheid zoals NORA, GEMMA, dan wel je kunt je die snel eigen maken;
 • Je bent vertrouwd met verschillende concepten en principes van en technieken voor data-analyse bedoeld voor het opstellen van relationele en geo-georiënteerde informatiemodellen
 • Je maakt je de organisatie specifieke materie snel eigen, bent goed aan te sturen vanuit een bredere context en in staat zelfstandig te werken.
 • Je kan helder uitleggen wat de vaak abstracte en complexe onderdelen in een informatiemodel betekenen en weet te beargumenteren waarom bepaalde modelkeuzes zijn gemaakt.

  Competenties
  analyseren, structureren, resultaatgericht, plannen en organiseren, creativiteit. 

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten